BARTOSZ KACZMARCZYK

Web Designer

Hey, it's your time! Get with your buisness to the internet!

Hej, to twój czas! Wejdź ze swoim bizesem do internetu!

If you want to go online with your buisness, you have to gain two things first: web site and visual identification.
You are lucky, I am that one who offers both of this for your brand:
website development and a graphic design.



Jeśli chcesz wejść ze swoim biznesem do sieci, musisz najpierw zdobyć dwie rzeczy: stronę internetową i identyfikację wizualną .
Masz szczęście, jestem tym, który oferuje oba te rozwiązania dla Twojej marki:
tworzenie stron internetowych i projekt graficzny .


I am a certified IT technician and passionate about programming. I have been designing websites for a long time. Usually, these are simple informational pages with beautiful graphic solutions, sometimes performed using CMS systems such as WordPress or PrestaShop. These are often more complicated formats for example, an online store. I am a person who needs expression and creative activities are like rest and relief for me. I've already created many websites with consistent visual identification, so if you move the slider under my name to the right you will see a short description about other part of my skills.

Jestem certyfikowanym technikiem informatykiem i pasjonatem programowania. Od bardzo dawna zajmuję się projektowaniem stron internetowych. Zazwyczaj są to proste informacyjne strony z pięknymi rozwiązaniami graficznymi, czasem wykonywane za pomocą systemów typu CMS takich jak WordPress czy PrestaShop. Często są to też bardzej skomplikowane formaty takie jak sklep internetowy. Jestem osobą kreatywną a zajęcia twórcze, w których mogę przelewać pomysły na realne produkty są dla mnie jak odpoczynek. Wykreowałem już wiele stron, jak i marek razem z idntyfikacją wizualną, tak jeśli przesuniesz suwak pod moim nazwiskiem w prawo zobaczysz krótki opis poświęcony właśnie tej części moich umiejętności.

This section will introduce you to graphic part of my skill.

Ta sekcja wprowadzi Cię do graficznej części moich umiejętności.

I am a certified Digital Graphic technician and privately a fan of designing. Creating logotypes and signets, baners and visual identyfication is like a hobby and it bring me a lot of fun.

Let's see my work!

First I want to show you some of logos what I prepare for a fresh projects.
You can click on it and see how this presetns itself on site.

Logos:







Jestem certyfikowanym gafikiem komputerowym a dokładniej technikiem cyfrowych procesów graficznych a prywatnie wielkim fanem projektowania. Tworzenie logotypów i sygnetów, banerów i identyfikacji wizualnych jest dla mnie jak hobby i przynosi mi wiele radości.

A więc zobaczmy moje prace!

Pierwsze co chciałbym pokazać to loga, które wykonałem do świerzch projektów. Możesz kliknąć na nie i zobaczyć jak się prezentują na stronach.

Loga:






Below you can find hyperlinks to see my other projects.

Landing Pages:




Other:






Strony startowe:




Inne:






[click on in to close][kliknij na to aby zamknąć]
---
Atention please! Worning your browser it's Internet Explorer
More of function on this site can't work on it browser
Please change your browser, let there be even that Edge.
---
Uwaga! Twoja przeglądarka to Internet Explorer
Większośc funkcji nie będzie tu działać
Proszę zmień przeglądarkę, może być nawet Edge
www.000webhost.com